Wróć do poprzedniej strony...

Archiwum


Życzenia


PODZIĘKOWANIE

Zarząd Okręgu Gorzów Wlkp wraz z współorganizatorem Oddziałem Drezdenko Serdecznie Dziękuje !!!  za podarowane gołębie na aukcje podczas 39 Wystawy Okręgowej kolegom:

  1. Maciej Podyma 
  2. Grzegorz Fornalkiewicz

Komunikat Organizacyjny

Komunikat Organizacyjny

Zarządu Okręgu PZHGP Gorzów Wlkp.

w sprawie lotów maratońskich i transporcie reprezentacji na wystawę ogólnopolską

  1. Na posiedzeniu Zarządu Okręgu poszerzonym o Prezesów i Wiceprezesów ds. organizacji lotów Oddziałów, ustalono terminy lotów maratońskich z miejscowości Bergen op Zoom. Loty odbędą się w terminach:

  • Bergen op Zoom I 29.06.2024 r.
  • Bergen op Zoom II 20.07.2024 r.
  1. Z związku z transportem, Zarządy Oddziałów, które posiadają gołębie w reprezentacji, zobowiązuje się do przygotowania poniższych dokumentów:

  • Zaświadczenie, że gołębie są zaszczepione przeciwko paramyksowirozie (może to być oryginalny spis składany przed lotami gołębi)
  • Zaświadczenie weterynaryjne od Powiatowego Lekarza Weterynarii wystawione po 01.01.2024 r. na którym jest zaznaczone „Gołębie są zdrowe i nie pochodzą z terenów gdzie wystąpiło ognisko ptasiej grypy”
  1. Reprezentacja jest dodana w osobnym pliku. Przejazdy i miejsca zbiórki gołębi zostaną podane w późniejszym terminie.

Zarząd Okręgu 

 

           

 

Reprezentacja Okręgu na 72. wystawę ogólnopolską.


Fotorelacja z wystawy Okręgowej Gorzów Wlkp 2023 r.

W zakładce Galera zdjęć dodano zdjęcia z Wystawy Okręgowej 2023 r. Dobiedniew.


Komunikat nr 9/2023

Komunikat dotyczący XXXIX Wystawy Okręgowej

Komunikat nr 9 2023 r.


Zaproszenie na zakończenie sezonu Regionu IV

Proszę chętne osoby o zgłoszenie chęci uczestnictwa na zakończeniu sezonu lotowego Redionu VI u Sekretarza Okręgu Mirosława Bajserowicza do 22.11.2023 r. pod numer telefonu 604 094 766. Liczba miejsc ograniczona.

Zaproszenie


Fotorelacja z Balu Mistrzów Okręgu 2023 r.

W zakładce Galeria zdjęć dodano zdjęcia z Balu Mistrzów.


Propozycje poszczególnych gołębi z oddziałów do XXXIX Wystawy Okręgowej 2023 r.

082_Młode_2023

083_Dorosłe_2023

083_Młode_2023

084_Dorosłe_2023

084_Młode_2023

085_Dorosłe_2023

085_Młode_2023

0453_Dorosłe_2023

0453_Młode_2023

0510_Dorosłe_2023

0510_Młode_2023

Instrukcja zgłaszania gołębi do wystawy w programie Górski 

082_Dorosłe_2023


Wystawa Okręgowa XXXIX


Komunikat o Wystawie Ogólnopolskiej 2023

Komunikat pdf.


Komunikat nr 8/2023

Komunikat nr 8/ 2023

Zarządu Okręgu PZHGP Gorzów Wlkp.

w sprawie organizacji Balu Mistrzów w 2023 roku

 

Okręgowy Bal Mistrzów odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Kurowie przy ul. Pocztowa 8, dnia 18 listopada 2023 roku w godz. 17.00 – 03.00. Wykaz zaproszonych gości został ustalony zgodnie z zasadami określonymi w Komunikacie nr 2/2023 Zarządu Okręgu i będzie przesłany do zarządów oddziałów.

Do udziału w uroczystości zapraszamy, także chętnych hodowców z naszego okręgu, za opłatą 500 zł od pary. Ilość miejsc jest ograniczona. Warunkiem uczestnictwa w balu jest potwierdzenie swojego udziału oraz osób towarzyszących w macierzystym zarządzie oddziału w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2023 roku.
Zarządy przekazują ilość osób do Sekretarza Okręgu Kol. Mirosław Bajserowicz.

 

                                 Sekretarz                                                                    Prezes

                        Mirosław Bajserowicz                                                  Sławomir Młynarczyk


Komunikat nr 7/2023

Komunikat nr 7/2023

Zarząd Okręgu PZHGP Gorzów Wlkp

w sprawie okręgowej weryfikacji wyników z lotów gołębi młodych
 

Zarząd Okręgu PZHGP w Gorzowie Wlkp. uprzejmie informuje, że okręgowa weryfikacja wyników z lotów gołębi młodych odbędzie się dnia 13.10.2023 r. o godzinie 18.00 w Świetlicy KGW „Ziemi Kołczyńskiej” w Kołczynie ul. Leśna 15a. 

Weryfikacja polegać będzie na kontroli dostarczonych przez zarządy oddziałów kompletnych zestawień zbiorczych i dokumentacji lotowej w poszczególnych kategoriach o mistrzostwo Okręgu i Regionu VI, o czym mowa w Komunikatach Zarządu Okręgu z 2023 roku oraz Regulaminach o MP kat.A i GMP młodych. Po zakończeniu kontroli dokumentów, Okręgowa Komisja Weryfikacyjna sporządza protokół zawierający faktyczne ustalenia. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wskazuje zakres naruszeń przepisów Regulaminu Lotowozegarowego PZHGP lub regulaminów mistrzostw PZHGP w których zgłoszono wyniki. Protokół Komisja niezwłocznie przekazuje Zarządowi Okręgu i Zarządom Oddziałów. 

Drogą elektroniczna zostanie przesłany do Zarządów Oddziału szablon, który należy wypełnić i odesłać do Wiceprezesa do spraw lotowych na adres mailowy w.rutkowski87@gmail.com do dnia 10.10.2023 r.

W celu ułatwienia weryfikacji oddziałom zostanie przesłany plik co mają zawierać przygotowane dokumenty.

Prosimy o przybycie przedstawicieli wybranych uprzednio do Okręgowej Komisji Weryfikacyjnej na gołębie dorosłe.

Zarząd Oddziału


Komunikat nr 6/2023

Komunikat nr 6/2023

Zarząd Okręgu PZHGP Gorzów Wlkp

w sprawie okręgowej weryfikacji wyników z lotów gołębi dorosłych
 

Zarząd Okręgu PZHGP w Gorzowie Wlkp. uprzejmie informuje, że okręgowa weryfikacja wyników z lotów gołębi dorosłych odbędzie się dnia 22.09.2023 r. o godzinie 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Kurowie ul. Pocztowa 8. Weryfikacja polegać będzie na kontroli dostarczonych przez zarządy oddziałów kompletnych zestawień zbiorczych i dokumentacji lotowej w poszczególnych kategoriach o mistrzostwo Okręgu i Regionu VI, o czym mowa w Komunikatach Zarządu Okręgu z 2023 roku oraz Regulaminach o MP ,IM i GMP. Po zakończeniu kontroli dokumentów, Okręgowa Komisja Weryfikacyjna sporządza protokół zawierający faktyczne ustalenia. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wskazuje zakres naruszeń przepisów Regulaminu Lotowozegarowego PZHGP lub regulaminów mistrzostw PZHGP w których zgłoszono wyniki. Protokół Komisja niezwłocznie przekazuje Zarządowi Okręgu i Zarządom Oddziałów. 

Prosimy o udział po 3 przedstawicieli z każdego oddziału w Okręgowej Komisji Weryfikacyjnej.

Zarząd Okręgu

 


Propozycje do kategorii poszczególnych Oddziałów z poprawionymi limitami kilometrów

Uwaga! Obliczenia nie uwzględniają powtarzających się gołębi w różnych kategoriach. 

Limity kilometrów do poszczególnych kategorii:

Kat.A 600 km

Kat.B 900 km

Kat.C 1500 km 

Kat.M min 1400 km

Wyniki są wygenerowane według najlepszych wyników z różnych list (Oddziałowych, Rejonowych,Okręgowych). Należy pamiętać, że do wyliczania wszystkich kategorii zgłoszonych przez Hodowcę, należy korzystać z jednej listy z wybranego lotu.

Drezdenko_082_Kat_A

Drezdenko_082_Kat_B

Drezdenko_082_Kat_C

Drezdenko_082_Kat_M

Gorzów_083_Kat_A

Gorzów_083_Kat_B

Gorzów_083_Kat_C

Gorzów_083_Kat_M

Chojna_084_Kat_A

Chojna_084_Kat_B

Chojna_084_Kat_C

Chojna_084_Kat_M

Sulęcin_085_Kat_A

Sulęcin_085_Kat_B

Sulęcin_085_Kat_C

Sulęcin_085_Kat_M

Słubicko_Kostrzyński_0453_kat_A

Słubicko_Kostrzyński_0453_kat_B

Słubicko_Kostrzyński_0453_kat_C

Słubicko_Kostrzyński_0453_kat_M

Witnica_0510_kat_A

Witnica_0510_kat_B

Witnica_0510_kat_C

Witnica_0510_kat_M


Komunikat nr 5/2023

Komunikat nr 5/2023

Zarząd Okręgu PZHGP Gorzów Wlkp

w sprawie lotu nr.14 do Mistrzostw Okręgu w kategorii E I EPR
 

Zarząd Okręgu w porozumieniu z Zarządzami Oddziałów w związku z bardzo ciężkim sezonem lotowym gołębi dorosłych  w sezonie 2023 r. Podjął decyzję, że Lot nr. 14 nie będzie brany pod uwagę we współzawodnictwie okręgowym w kategorii E i EPR.

 

Zarząd Okręgu

 


Lot Okręgowy Bergen op. Zoom II 16.07.2023 r.

Gołębie do lotu wystartowały o godz: 6.35.

Otwarcie zegarów w poniedziałek o godz: 19.00

                “ Dobry Lot “


UWAGA ! ZMIANA DATY LOTU GOŁĘBI Z MIEJSCOWOŚCI BERGEN op. ZOOM II

W związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi w sobotę 15.07.2023 r. Zarząd Okręgu podjął decyzję o przełożeniu lotu z Bergen op. Zoom II z soboty na niedzielę 16.07.2023. r.

Koszowanie gołębi na lot w piątek 14.07.2023 r.

                        Zarząd Okręgu 


INFORMACJA

Zarządy Oddziałów PZHGP

Okręgu PZHGP w Gorzowie Wlkp.

 

Przedstawiona przez kol. Adama Kocel - Wicepresesa ds. lotowych okręgu propozycja uwzględniająca zmniejszenie kilometrażu dla gołębi w tegorocznym trudnym sezonie lotowym,  uzyskała aprobatę wszystkich zarządów oddziałów. Wobec powyższego prosimy o powiadomienie hodowców o zmianie

harmonogramu pozostałych lotów:

lot 9  – 300 km

lot 10 – 500 km

lot 11 – 300 km

lot 12 – Maraton

lot 13 – 500 km

lot 14 – 500 km

W przypadku trudnych warunków pogodowych maraton może zostać przesunięty o tydzień lub dwa później.

Zarząd Okręgu prosi jednocześnie osoby odpowiedzialne w oddziałach o skorygowanie planu lotów w aplikacji golebieloty.pl z zachowaniem ilości lotów do poszczególnych kategorii.

Zarząd Okręgu w najbliższym czasie skoryguje przyjęty wcześniej plan lotów okręgowych.

Dobry lot.

  Wiceprezes ds. lotowych                                             Prezes

         Adam Kocel                                                    Sławomir Młynarczyk


Komunikat nr 4/2023 w sprawie lotów z maratonu

Komunikat nr 4/2023

Komunikat nr 4/2023


Lot Okr. nr 1 w kategoriach E i EPR

W zakładce Wyniki-Okręg umieszczono wyniki z 1-ego lotu w kategorii E Punktowej i EPR Punktowej Gołębi Rocznych.


Zebranie Zarządu Okręgu Gorzów Wlkp.

Zarząd Okręgu Gorzów Wlkp. zaprasza Członków Okręgu na zebranie,

które odbędzie się w dniu 21.04.2023 r. ( piątek ) o godz: 18.00

w Świetlicy KGW “ Ziemi Kołczyńskiej” w Kołczynie ul. Leśna 15 a.

                                    Zarząd Okręgu


Komunikat nr 3/2023 w sprawie Mistrzostwa Okręgów Regionu VI w lotach gołębi młodych

Komunikat nr 3/2023

Komunikat nr 3/2023

Mistrzostwo Okręgów Regionu VI

Mistrzostwo Okręgów Regionu VI


Aneks do Komunikatu nr 2/2023


Zebranie Zarządu Okręgu Gorzów Wlkp.

Zarząd Okręgu Gorzów Wlkp. zaprasza Członków Okręgu na zebranie,

które odbędzie się w dniu 31.03.2023 r. ( piątek ) o godz: 18.00

w Świetlicy KGW “ Ziemi Kołczyńskiej” w Kołczynie ul. Leśna 15 a.

                                    Zarząd Okręgu


Komunikat nr 2-2023 w sprawie Współzawodnictwa Lotowego gołębi dorosłych na sezon 2023.

Komunikat nr 2/2023

Komunikat nr 2/2023


Komunikat nr 1/2023 w sprawie WSWZD Okręgu Gorzów Wlkp.


Życzenia Świąteczne


Komunikat nr 9/2022 Zarządu Okręgu w sprawie odbioru i dowozu gołębi na Wystawę Ogólnopolską

Komunikat nr 9/2022

Komunikat nr 9/2022


Fotorelacja z wystawy Okręgowej w Dobiegniewie 11.12.2022 r.

W zakładce Galeria zdjęć został umieszczony film z reprezentacji Okręgu Gorzów Wlkp na wystawę Ogólnopolską oraz zdjęcia z wystawy.


Komunikat o Wystawie Ogólnopolskiej

Komunikat o Wystawie Ogólnopolskiej


Komunikat nr 8/2022 r. Zarządu Okręgu w sprawie Wystawy Okręgowej 2022 r.

Komunikat nr 8/2022 o wystawie

Komunikat nr 8/2022 o wystawie


Wykazy gołębi na Wystawę Okręgową 2022 r.

W zakładce Wyniki-Okręg umieszczono wykazy gołębi na Wystawę Okręgową

z poszczególnych Oddziałów.

Ewentualne poprawki lub brak gołębi zgłaszać

do Wiceprezesa ds lotowych Okręgu pod nr. tel: 501 092 110


Wyniki Regionu VI Poznań Sezon 2022 r.

W akłdce Wyniki-Region umiesczono wyniki w kategoriach za sezon 2022.


Wyniki Okręgu Gorzów Wlkp. w lotach gołębi młodych sezon 2022.

Młode i lotniki

Młode i lotniki


Komunikat nr 7/2022 Zarządu Okręgu w sprawie Balu Mistrzów

Komunikat nr 7/2022

Komunikat nr 7/2022


Msza Święta na zakończenie sezonu lotowego 2022 r.

Szczęść Boże !

Z okazji zakończenia sezonu lotowego 2022 r. zapraszam wszystkich Hodowców

na Mszę Świetą, która odbędzie się w niedzielę 09 października o godz: 12.00

w Wężyskach koło Krosna Odrzańskiego.

Po Mszy zapraszam Kolegów Hodowców na kawę i ciasto na salę w Wężyskach.

Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.

Ks. Henryk Laszczowski Kapelan


Komunikat nr 6/2022 Zarządu Okręgu w sprawie weryfikacji wyników gołębi młodych 2022 r.

Komunikat nr 6/2022

Komunikat nr 6/2022


Wyniki w kategoriach 2022 r. Gołębie dorosłe i Najlepsze lotniki

Kategorie

Kategorie

Lotniki

Lotniki


Komunikat nr 5/2022 Zarządu Okręgu w sprawie weryfikacji wyników gołębi dorosłych

Komunikat nr 5/2022

Komunikat nr 5/2022


Propozycje do kategorii z poszczególnych oddziałów

Oddział Drezdenko

Oddział Drezdenko

Oddział Gorzów

Oddział Gorzów

Oddział Chojna

Oddział Chojna

Oddział Sulęcin

Oddział Sulęcin

Oddział Słubicko-Kostrz,

Oddział Witnica

Oddział Witnica


Lot Okręgowy Bergen op. Zoom II 17.07.2022 r.

Lista Okręgowa nr 2

Lista Okręgowa nr 2


Lot Okręgowy Bergen op. Zoom II 17.07.2022 r.

       Gołębie do lotu wystartowały o godz: 6.10

Otwarcie zegarów w poniedziałek 18.07.2022 r. o godz: 19.00.

                          ” Dobry Lot “


UWAGA ! ZMIANA DATY LOTU GOŁĘBI Z MIEJSCOWOŚCI BERGEN op. ZOOM II

W związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi w sobotę 16.07.2022 r. Zarząd Okręgu podjął decyzję

o przełożeniu lotu z Bergen op. Zoom II z soboty na niedzielę 17.07.2022. r.

Koszowanie gołębi na lot w piątek 15.07.2022 r.

                        Zarząd Okręgu 


Lot Okręgowy Bergen op. Zoom I 25.06.2022 r. Lista Konkursowa

Lista Okręgowa nr 1

Lista Okregowa nr 1


Lot Okręgowy Bergen op. Zoom I 25.06.2022 r.

Gołębie do lotu wystartowały o godz: 6.00.

Otwarcie zegarów w niedzielę 26.06.2022 r. o godz: 19.00.

               “ Dobry Lot “


Lot Okręgowy Bergen op. Zoom I 25.06.2022 r.

Zarząd Okręgu podjął decyzję ,że lot Okręgowy

z Bergen op. Zoom I odbędzie się w sobotę 25.06.2022 r.

Koszowanie gołębi w czwartek 23.06.2022 r. do godz: 21.00.

                      Zarząd Okręgu


Komunikat nr 4/2022 w sprawie lotów z maratonu

Komunikat nr 4.2022

Komunikat nr 4/2022


Lot Okr. nr 1 w kategoriach E i EPD

W zakłdce Wyniki – Okręg umieszczono wyniki z lotu 1 w kategoriach E i EPD. 


Msza Święta na rozpoczęcie sezonu lotowego 2022 r.

Msza Święta na rozpoczęcie sezonu lotowego 2022 gołębi pocztowych zostanie odprawiona

w niedzielę 24 kwietnia 2022 roku o godz. 12.15 w kościele w Wężyskach koło Gubina.

 Po Mszy Świętej zapraszam Kolegów Hodowców na kawę i ciasto do sali wiejskiej w Wężyskach.

ks. Henryk Laszczowski - kapelan

PZHGP  diecezji zielonogórsko - gorzowskiej

 


Życzenia Świąteczne

 

Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych
składamy najserdeczniejsze życzenia,
dużo zdrowa, radości, smacznego jajka
oraz wiosennego optymizmu


Komunikat nr 3/2022 w sprawie II terminu WSZD Okręgu Gorzów Wlkp.


Komunikat nr 2/2022 w sprawie WSZD Okręgu Gorzów Wlkp.


Komunikat nr 1/2022 Zarządu Okręgu w sprawie Współzawodnictwa Lotowego na sezon 2022.

Komunikat nr 1/2022 r.

Komunikat nr 1/2022 r.


Życzenia Świąteczne


Komunikat w sprawie odwołania wystawy


 

 

Komunikat

w sprawie odwołania Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych

w Dobiegniewie 11-12.12.2021 roku

 

W związku z małą ilościa gołębi pocztowych zgłoszonych do wyceny oraz sytuacją pandemiczną na terenie działania naszego stowarzyszenia odwoluje się przewidzianą w dniach 11-12.12.2021 roku Okręgową Wystawę Gołębi Pocztowych w Dobiegniewie.

Zaplanowane w czasie wystawy posiedzenie zarządu okręgu poszerzone o prezesów oddziałów odbędzie się w Sali Gminnej w Boleminie dnia 12.12.2021 roku o godz. 10.

 

 

Organizator


Komunikat o Wystawie Ogólnopolskiej

Wystawa Ogólnopolska


Wykaz gołębi na Wystawę Okręgową 2021 r.

W zakładce Wyniki Okręg umieszczono wykazy gołębi do Wystawy Okręgowej 2021 r.

Uwaga ! 

W wykazach może brakować niektórych gołębi i wyników. Wynika to z innego zapisu gołębi w sezonie 2020 a innego w sezonie 2021. 

Ewentualne zgłoszenia brakujących gołębi i poprawki zgłaszać do W-ce Prezesa ds lotów na nr tel. 501 092 110


Komunikat nr 6/2021 w sprawie Wystawy Okręgowej

Komunikat nr 6/2021

Komunikat nr 6/2021


Wyniki Regionu VI Poznań Sezon 2021 r.

W zakładce Wyniki - Region umieszczono wyniki sezonu 2021.


Mistrzostwo Okręgu w lotach gołębi młodych sezon 2021.

Mistrzostwa gołębi młodych

Mistrzostwa gołębi młodych


Msza Święta na zakończenie sezonu lotowego 2021 r.

Szczęść Boże !

Z okazji zakończenia sezonu lotowego 2021 r. i 70-tej rocznicy istnienia Okręgu Zielona Góra,

zapraszam wszystkich Hodowców

na Mszę Świetą, która odbędzie się w dniu 10 października o godz: 12.15

w Wężyskach koło Krosna Odrzańskiego.

Ze względu na pandemię po Mszy nie będzie możliwości spotkać się przy kawie i cieście,

za co przepraszam Kolegów Hodowców.

Ks. Henryk Laszczowski Kapelan

 


Mistrzostwo Okręgu w kategoriach i najlepsze lotniki, gołębie dorosłe sezon 2021 r.

Kategorie

Kategorie

Lotniki

Lotniki


Komunikat nr 5/2021 Zarządu Okręgu w sprawie weryfikacji wyników gołębi młodych.

Komunikat nr 5/2021

Komunikat nr 5/2021


Komunikat nr 4/2021 Zarządu Okręgu w sprawie weryfikacji okręgowej

Komunikat nr 4/2021

Komunikat nr 4/2021


Propozycje do kategorii z poszczególnych oddziałów

Oddz. Drezdenko

Oddz. Drezdenko

Oddz. Gorzów Wlkp.

Oddz. Gorzów Wlkp.

Oddz. Mieszkowice

Oddz. Mieszkowice

Oddz. Sulęcin

Oddz. Sulęcin

Oddz. Słubicko-Kostrzyński

Oddz. Słubicko-Kostrzyński


Komunikat nr 5/2021 Prezydium Zarządu Okręgu

                    Komunikat nr 5/2021

Prezydium Zarządu Okręgu PZHGP w Gorzowie Wlkp.

            sprawie organizacji lotu w kat. Maraton.

 

Zarząd Okręgu PZHGP w Gorzowie Wlkp. informuje, że zaplanowany na dzień 24.07.2021 roku

lot z miejscowości Bergen op. Zoom II, zostaje odwołany z powodu braku zgłoszeń ze strony Zarządów Oddziałów.

 

Wiceprezes ds. Organizacji lotów                                         Prezes

 

             Adam Kocel                                                   Sławomir Młynarczyk


Komunikat nr 4/2021 Prezydium Zarządu Okręgu

                                Komunikat nr 4/2021

                      Prezydium Zarządu Okręgu

           w sprawie zmiany terminu lotu z Bergen op. Zoom II

 

Prezydium Zarządu Okręgu w związku z trudnymi lotami podjęło decyzję

o przełożeniu lotu z Bergen op. Zoom II planowanego w dniu 17 lipca 2021 r.

 na dzień 24 lipca 2021 r. ( sobota ).

Koszowanie gołębi w czwartek w dniu 22 lipca.

 

   Wiceprezes Okręgu                                                        Prezes Okręgu

     ds. organizacji lotów

         Adam  Kocel                                                         Sławomir Młynarczyk


Lista Okręgowa nr 1 z lotu Bergen op. Zoom I

Lista Okręgowa nr 1/2021

Lista Okręgowa nr 1/2021


Mistrzostwo Okręgu w Kat. E i EPD

W zakładce Wyniki-Okręg umieszczono wyniki z 5 lotu i 6 lotu


Komunikat nr 3/2021 Prezydium Zarządu Okręgu

                                              Komunikat nr 3/2021

                               Prezydium Zarządu Okręgu w sprawie zmian

                                 w Regulaminach o Mistrzostwa Okręgu

 

W związku ze zmianami w Regulaminach o Mistrzostwa Polski ogłoszonymi w Uchwale Zarządu Głównego numer 145, Prezydium Zarządu Okręgu postanawia ustalić do Mistrzostwa Okręgu dwa loty maratońskie z miejscowości

Bergen op. Zoom w dniach 19.06.2021 r. i 17.07.2021 r.

Prosimy o dostarczenie nowych planów lotów w formie elektronicznej z uwzględnieniem nowych terminów lotów

z maratonu i zmian ujętych w Uchwale 145 do dnia 19.05.2021 r.

Mistrzostwa Okręgu w Kategoriach, GMP, IM i Derby będą liczone zgodnie z nowymi warunkami podanymi

w Uchwale 145.

Mistrzostwa Punktowe w Okręgu liczone będą od momentu uzyskania zgody przez wszystkie Oddziały

na udział w lotachi wzięcie w nich udziału.

 

 

 

                     Wiceprezes Okręgu                                                                                        Prezes Okręgu

                    ds. organizacji lotów

 

                            Adam Kocel                                                                                          Sławomir Młynarczyk


Komunikat nr 2/2021 Prezydium Zarządu Okręgu

                                            Komunikat nr 2/2021 Prezydium Zarządu Okręgu

                                                       w sprawie organizacji lotów
 

Przy organizacji lotów gołębi pocztowych, terenowe jednostki organizacyjne okręgu zobowiązane są do przestrzegania wytycznych zawartych w Komunikacie Zarządu Głównego PZHGP z dnia 29.04.2021 roku. Po zapowiedzianej przez ZG modyfikacji w dniu 12.05.2021 r. Regulaminu Mistrzostw Polski, wprowadzone zostaną zmiany w Regulaminie Współzawodnictwa Lotowego o Mistrzostwo Okręgu PZHGP w Gorzowie Wlkp. w lotach gołębi dorosłych i młodych w 2021 roku.

                                                         

                                       


Aneks do Komunikatu nr 2/2021 w sprawie lotów okręgowych

Aneks do Komunikatu nr 2/2021 w sprawie organizacji lotów okręgowych.

PZHGP Zarząd Okręgu w Gorzowie Wlkp. informuje, że ostateczną decyzję w sprawie miejscowości z której odbędzie się trzeci lot okręgowy ( maraton ) Zarząd podejmie po otrzymaniu zgłoszenia ilości chętnych hodowców i ilości zgłoszonych gołębi na lot narodowy Bruksela.

Wiceprezes Okręgu ds. organizacji lotów Adam Kocel                                        Prezes Okręgu Sławomir Młynarczyk


Protokół z Walnego Sprawozdawczego Zebrania Delegatów Okręgu 28 marzec 2021 r.


Życzenia Świąteczne

Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych
składamy najserdeczniejsze życzenia,
dużo zdrowa, radości, smacznego jajka
oraz wiosennego optymizmu

Komunikat nr 3/2021 w sprawie Walnego Zebrania Delegatów

KOMUNIKAT nr 3/2021w sprawie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Okręgu ZARZĄD OKRĘGU INFORMUJE, ŻE WALNE SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE DELEGATÓW OKRĘGU PZHGP W GORZOWIE WLKP. ODBĘDZIE SIĘ DNIA 28.03.2021 ROKU OD GODZ. 08.00 DO GODZ. 14.00 W SPOSÓB ZDALNY. W NAJBLIŻSZYM CZASIE, DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DO KAŻDEGO DELEGATA PRZESŁANE ZOSTANĄ DOKUMENTY DO ZAPOZNANIA I OKREŚLONY BĘDZIE SPOSÓB GŁOSOWANIA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA WSKAZANY ADRES ELEKTRONICZNY ZARZĄDU OKRĘGU . Zarząd Okręgu

Ważne Terminy

W zakładce Ważne Terminy umieszczono aktualne terminy opłat i sprawozdań na rok 2021.

Komunikat nr 2/2021 Zarządu Okręgu w sprawie lotów maratońskich


Komunikat nr 1/2021 Zarządu Okręgu w sprawie Współzawodnictwa Lotowego na sezon 2021.


Gołębie do wystawy z Okręgu Gorzów Wlkp.

W zakładce Wyniki-Okręg umieszczono gołębie z poszczególnych oddziałów króre kwalifikują się do Wystawy Okręgowej.

Komunikat nr 3/20 Prezydium Zarządu Okręgu w sprawie Wystawy Okręgowej


Wyniki Regionu VI Poznań Sezon 2020 r.

W zakładce Wyniki-Region umieszczono wyniki współzawodnictwa w Regionie VI za sezon 2020.

Mistrzostwo Okręgu w lotach gołębi młodych sezon 2020.


Msza Święta na zakończenie sezonu lotowego 2020 r.

Msza Święta na zakończenie sezonu lotowego 2020 w intencji hodowców i ich Rodzin będzie odprawiona w Długoszynie 11 października o godz. 13.00 . ks. Henryk Laszczowski kapelan.

Weryfikacja Okręgowa 2020 r. Loty gołębi młodych

Okręgowa weryfikacja z lotów gołębi młodych odbędzie się 07. października o godz: 18.00 w Pałacu w Gliśnie. Prosimy o przybycie członków Komisji Weryfikacyjnej. Zarząd Okręgu

Mistrzostwo Okręgu w kategoriach i najlepsze lotniki, gołębie dorosłe sezon 2020 r.


Weryfikacja Okręgowa 2020 r.

Weryfikacja Okręgowa wyników z lotów gołębi dorosłych za sezon 2020 odbędzie się w dniu 15.09.2020 r. ( wtorek ) w Pałacu w Gliśnie o godz: 17.00. Zarząd Okręgu

Wyniki w Kat: E i EPD punktowej

W zakładce Wyniki-Okręg umieszczono wyniki Okregu w kat: E i EPD punktowej za sezon 2020 r.

Lista Okręgowa nr 2

Lista Okręgowa nr 2 Bergen Op Zoom II

Lista Okręgowa nr 2

Lista Okręgowa nr 2 Bergen Op Zoom II

Lista okręgowa nr 1

Lot Bergen Op zoom

Lista Okręgowa nr 1

Lot Bergen Op Zoom - Okręg

Komunikat nr 2/2020 Prezydium Zarządu Okręgu w sprawie lotów sezon 2020.


KOMUNIKAT W SPRAWIE LOTÓW

W związku z epidemią prosimy Zarządy Oddziałów o zapoznanie się z wydanym Komunikatem ZG PZHGP z dnia 17 kwietnia 2020 r. a umieszczonym na stronie Zarządu Głównego. Zarząd Okręgu

Komunikat Zarządu Głównego z dnia 24.04.2020 r.

Wobec obowiązywania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020.491) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.697) przewidującym do odwołania zakaz zgromadzeń, a także imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu, biorąc pod uwagę, że powyższego ograniczenia nie stosuje się wyłącznie do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, informuję co następuje:LOTY PRÓBNE LUB KONKURSOWE,W TYM LOTY DO WSPÓŁZAWODNICTWA O MISTRZOSTWO POLSKI,NIE MOGĄ BYĆ ORGANIZOWANE DO ODWOŁANIA.Prezydent PZHGP Krzysztof Kawaler

Komunikat nr 3/2020 Zarządu Okręgu w sprawie terminów składania spisów


Komunikat nr 1/2020 Prezydium Zarządu Okręgu w sprawie odwołania Walnego Zebrania Delegatów

W związku z przypadkami zachorowań na koronawirusa SARC-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 , Prezydium Zarządu Okręgu PZHGP w Gorzowie Wlkp. odwołuje Okręgowe Walne Zebranie Sprawozdawcze zaplanowane na dzień 22.03.2020 r. Sekretarz: Marek Wachowiak , Prezes: Sławomir Młynarczyk

Komunikat nr 2/2020 Zarządu Okręgu w sprawie Walnego Sprawozdawczego Zebrania Delegatów. 22.03.2020 r. Hotel "Gorzów" ul. Walczaka 22


Komunikat nr 1/2020 Zarządu Okręgu w sprawie Współzawodnictwa lotowego na sezon 2020.


Komunikat nr 8/2019 w sprawie dowozu gołębi na Wystawę Ogólnopolską


Reprezentacja Okręgu Gorzów Wlkp. na 69 Ogólnopolską Wystawę Gołębi Pocztowych


ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIAGołębie do Wystawy Okręgowej 2019 r.

W zakładce Wyniki-Okręg umieszczono gołębie które kwalifikują się na Wystawę Okręgową 2019 r.

Aneks do Komunikatu nr 6/2019 w sprawie Wystawy Okręgowej


Wyniki Regionu VI Poznań Sezon 2019 r.

W zakładce Wyniki-Region umieszczono wyniki za sezon 2019 r.

Słowo Biskupa Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej do hodowców gołębi.


Wykaz hodowców do odbioru pucharów ufundowanych przez Biskupa


Komunikat nr 7/2019 w sprawie Balu Mistrzów 2019 r.


Mistrzostwo Okręgu w lotach gołębi młodych sezon 2019.


Msza Święta na zakończenie sezonu lotowego 2019 r.

Msza Święta na zakończenie sezonu lotowego 2019 w intencji hodowców i ich Rodzin będzie odprawiona w Długoszynie 13 października o godz. 13.00 . Na Mszy będą wręczone puchary Biskupa dla Mistrzów Oddziału i Mistrza Okręgu w lotach gołębi młodych.Z racji przeprowadzanych wyborów w całej Polsce sala wiejska została wyznaczona na lokal wyborczy nie będę miał możliwości zaprosić Kolegów Hodowców na tradycyjna już kawę i ciasto. za co z całego serca przepraszam. ks. Henryk Laszczowski kapelan.

Komunikat nr 6/2019 w sprawie Okręgowej Wystawy Gołębi


Komunikat nr 5/2019 w sprawie weryfikacji gołębi młodych


Mistrzostwo Okręgu w kategoriach gołębie dorosłe sezon 2019 r.


Komunikat nr 4/2019 Zarządu Okręgu w sprawie okręgowej weryfikacji wyników za sezon 2019.


Lista Okręgowa nr 2 z lotu Bergen op. Zoom II 06.07.2019 r .


Lista Okręgowa nr 1 z lotu Bergen op. Zoom I 16.06.19 r.


Wykaz hodowców do EPD i EPM sezon 2019 r.


Lot Okr. nr 1 Kat. E

W zakładce Wyniki Okręg umieszczono lot nr. 1 w punktacji okręgowej.

Komunikat nr 3/2019 Zarządu Okręgu w sprawie lotów z maratonów.


Komunikat nr 2/2019 Zarządu Okręgu w sprawie WSWZDO

Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Delegatów Okręgu PZHGP w Gorzowie Wlkp. odbędzie się dnia 17.03.2019 roku o godz: 10.00 w sali konferencyjnej Pałacu w Gliśnie.Glisno 123; 69-210 Lubniewice

Komunikat nr 1/2019 Zarządu Okręgu

Komunikat nr 1/2019 Zarządu Okręgu w sprawie Współzawodnictwa na sezon 2019.

Komunikat nr 10/2018 w sprawie organizacji przewozu gołębi na Wystawę Ogólnopolską


Wystawa Słubice 09.12.2018 r.

W zakładce Galeria zdjęć umieszczono zdjęcia z Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych w Słubicach.

Reprezentacja Okręgu Gorzów Wlkp. na 68 Ogólnopolską Wystawę Gołębi Pocztowych


Bal Mistrzów 2018 r.

W zakładce GALERIA ZDJĘĆ umieszczono zdjęcia z Balu Mistrzów 2018 r.

Komunikat nr 9/2018 w sprawie nadania odznaczeń PZHGP.


Komunikat nr 8/2018 w sprawie Balu Mistrzów 2018 r.


Gołębie do Wystawy Okręgowej 2018 r.

W zakładce Wyniki-Okręg umieszczono gołębie z oddziałów kwalifikujące się do Wystawy Okręgowej 2018 r.

Komunikat nr 7/2018 o Wystawie Okręgowej 2018


AUKCJA CHARYTATYWNA !

Zapraszamy wszystkich hodowców do udziału w AUKCJI CHARYTATYWNEJ, której dochód wspomoże rehabilitację synka naszego kolegi Łukasza Piechoty. Na aukcji znajdują się wybitne gołębie od hodowców z naszego Okręgu jak i z całej Polski.Aukcja odbywa się na portalu www.gieldagolebi.pl

Wyniki Regionu VI Poznań Sezon 2018 r.

W zakładce Wyniki Regionu umieszczono wyniki w lotach gołębi dorosłych i młodych.

Mistrzostwo Okręgu w kategoriach gołębie dorosłe i młode sezon 2018 r.


Msza Święta na zakończenie sezonu lotowego 2018 r.

W dniu 14 października 2018 r. w Długoszynie koło Sulęcina o godz. 13.00 odprawiona zostanie uroczysta Msza Święta na zakończenie sezonu lotowego 20418 roku. Po mszy w świetlicy wiejskiej odbedzie sie spotkanie z hodowcami okręgów PZHGP w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.Zaproszenie na Mszę i na spotkanie dla Kolegów hodowców przesłał z serdecznymi pozdrowieniami:Szczęść Boże ks. Henryk Laszczowski Kapelan PZHGP Okręgu Zielona Góra i Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej i zarazem hodowca gołębi Oddziału Głogów , Sekcja Grębocice.

Wykaz hodowców do nagród z lotów Bergen op. Zoom I i II , Bruksela


Komunikat nr 6/2018 w sprawie weryfikacji. Gołębie Młode


Komunikat nr 5/2018 w sprawie weryfikacji okręgowej


Lista Okręgowa nr 3 z lotu Bruksela 29.07.2018 r.


Lista Okręgowa z lotu Bergen op. Zoom II 07.07.2018 r .


Lista Okręgowa z lotu Bergen op. Zoom I 16.06.2018 r.


Lot Okr. nr 1 Kat. E

W zakładce Wyniki-Okręg umieszczono lot nr 1 w Kat. E.

Wykaz hodowców do EPD i EPM

Wykaz hodowców zgłoszonych przez oddziały do Mistrzostwa Okręgu w kategoriach EPD i EPM.

Komunikat w sprawie posiadania zezwoleń i opłat za przejazd kabin przez teren Niemiec


Lista Delegatów na Walne Sprawozdawcze Zebranie Okręgu


Komunikat nr 4/2018 Zarządu Okręgu w sprawie Walnego Zebrania

Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów Okręgu PZHGP w Gorzowie Wlkp. odbędzie się dnia 18.2018 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Hotelu "Gorzów" przy ul. Walczaka 20 w Gorzowie Wlkp. tel. 95 722 11 33

Komunikat nr 3/2018

Komunikat nr 3/2018 Zarządu Okręgu w sprawie lotu Narodowego z Brukseli.

Komunikat nr 2/2018

Komunikat nr 2/2018 Zarządu Okręgu w sprawie lotów z maratonów.

Komunikat nr 1/2018

Komunikat nr 1/2018 Zarządu Okręgu w sprawie Współzawodnictwa na rok 2018.

Komunikat nr 9/2017 r. w sprawie dowozu gołębi na Wystawę Ogólnopolską


Reprezentacja Okręgu Gorzów Wlkp.na 67 Ogólnopolską Wystawę Gołębi


Życzenia Świąteczne

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych,otoczonych ciepłem i nadzieją Świąt oraz rodzinnej atmosfery przy wigilijnym stole w gronie najbliższych.Nowy 2018 rok niech niesie ze sobą szczęście, pomyślność oraz wiele sukcesów w realizacji planów i spełni pokładane w nim nadzieje. Zarząd Okręgu PZHGP w Gorzowie Wlkp.

Komunikat nr 8/2017 o Wystawie Okręgowej 2017 r.


Bal Mistrzów 2017 r. 40-lecie Okręgu.

W zakładce Galeria zdjęć umieszczono zdjęcia z Balu Mistrzów i Jubileuszu 40-lecia Okręgu Gorzów Wlkp..

Gołębie do wystawy 2017 r . z Okręgu Gorzów Wlkp.

W zakładce Wyniki-Okręg umieszczono gołębie z poszczególnych oddziałów kwalifikujące się na wystawę 2017 r.

WYNIKI REGIONU VI

W zakładce Wyniki_Region umieszczono wyniki Regionu VI Poznań za sezon 2017.

Komunikat nr 7/2017 o nadaniu odznaczeń.


Komunikat nr 6/2017 w sprawie Jubileuszu Okręgu


Komunikat nr 5/2017 w sprawie okręgowej weryfikacji wyników gołębi dorosłych


Wykaz hodowców do nagród z lotów Bergen op. Zoom


Propozycje do kategorii w Oddziałach Okręgu Gorzów Wlkp. 2017 r.


Lista Okręgowa n r 3 z lotu Bergen op. Zoom III 29.07.17


Lista Okręgowa nr 2 z lotu Bergen op. Zoom II 08.07.17 r


Bergen op. Zoom II 08.07.2017 r.

Gołębie do lotu wystartowały o godz: 6.35. Otwarcie zegarów zgodnie z komunikatem o godz: 21.00. " Dobry Lot "

Lista Okręgowa nr 1 z lotu Bergen op. Zoom I 17.06.17 r.


Bergen op. Zoom I 17.06.2017 r.

Gołębie do lotu zostały wypuszczone o godz: 6.20. " Dobry Lot " . Otwarcie zegarów zgodnie z Komunikatem nr 3/2017 o godz: 21.00.

Lot Okr. nr 1/2017

W zakładce Wyniki-Okręg umieszczono lot nr 1 do Mistrzostwa Punktowego Okręgu

Komunikat nr 2/2017 Zarządu Okręgu

Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów Okręgu odbędzie się w dniu 19 marca 2017 r. o godz: 10.00 w Hotelu Gorzów przy ul. Walczaka 20.

Komunikat lotowy nr 1/2017

Komunikat nr 1/2017 w sprawie Współzawodnictwa na rok 2017.

Opinia na temat ptasiej grypy u gołębi

Opinia Państwowego Instytutu Weterynaryjnego z Puław na temat ptasiej grypy u gołębi

Bal Mistrzów Okręgu 2016 r. Wręczanie nagród

W zakładce Galeria zdjęć umieszczono zdjęcia z Balu Mistrzów Okręgu za 2016 r.

Komunikat nr 10/2016 w sprawie przewozu gołębi na Wystawę Ogólnopolską

Komunikat nr 10 w sprawie odbioru gołębi na Wystawę Ogólnopolską oraz w załączeniu poprawiona Reprezentacja Okręgu.

Gołębie na Wystawę z Oddziału Słubicko-Kostrzyńskiego


Gołębie na Wystawę z Oddziału Sulęcin


Gołębie na Wystawę z Oddziału Kostrzyn


Gołębie na Wystawę z Oddziału Gorzów Wlkp.


Gołębie na Wystawę z Oddziału Drezdenko


Komunikat nr 9/2016 Zarządu Okręgu

Komunikat nr 9 / 2016 dotyczący zmian na Wystawie Okręgowej 2016 r.

Komunikat nr 8/2016 o Wystawie Okręgowej 2016 r.


Wystawa Ogólnopolska za rok 2016.


Gołębie do wystawy 2016 r.

W zakładce Wyniki-Okręg umieszczono gołębie do wystaw w sezonie 2016.

Komunikat nr 7/2016 Bal Mistrzów i wykaz zaproszonych osób.


Wyniki Regionu VI Poznań Sezon 2016.

W zakładce Wyniki-Region umieszczono Wyniki Współzawodnictwa o Mistrzostwo Regionu VI Poznań za sezon 2016.

Lot Okr. nr 4 Młode


Komunikat nr 6/2016 Weryfikacja gołębi młodych

Weryfikacja wyników z lotów gołębi młodych odbędzie się 3 października 2016 r. o godz. 18.00 w Witnicy.

Lot Okr. nr 3 Młode

W zakładce Wyniki-Okręg umieszczono lot nr 3 do MO w kat E punktowej.

WYNIKI W KATEGORIACH 2016 r . Gołębie dorosłe


Zaproszenie do wspólnego lotu

Zarząd Sekcji Witnica zaprasza do wspólnego lotu gołębi młodych z miejscowości NIENBURG w dniu 24.09.2016 r.

LOT O ŻYCIE -Prośba o pomoc


ZEBRANIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WERYFIKACYJNEJ i POSIEDZENIE ZARZĄDU OKRĘGU

PZHGP Zarząd Okręgu w Gorzowie Wlkp. informuje, że w dniu 12.09.2016 r ( poniedziałek ) o godz. 18.00 na punkcie koszowania w Witnicy odbędzie się posiedzenie Okręgowej Komisji Weryfikacyjnej. Prosimy o przybycie z Oddziałów przynajmniej po dwóch Członków Komisji. Po zakończeniu ostatecznej weryfikacji odbędzie się posiedzenie Zarządu Okręgu.

UWAGA ! ZMIANA TERMINU WERYFIKACJI

W związku z przełożeniem lotów przez Oddziały na sobotę, Zarząd Okręgu w Gorzowie Wlkp. Okręgową Weryfikację Gołębi Dorosłych przeniósł na dzień 05.09.2016 r. ( poniedziałek ) na godz: 18.00. Weryfikacja na punkcie wkładań gołębi w Sekcji Witnica. Zarząd Okręgu Gorzów Wlkp.

Komunikat nr 5/2016

Komunikat nr 5/2016 w sprawie okręgowej weryfikacji wyników lotowych gołębi dorosłych

Propozycje do kategorii w Oddziałach Okręgu Gorzów Wlkp.


Lista Okręgowa nr 3 z lotu Bergen op. Zoom III 30.07.16


Lista okręgowa nr 2 z lotu Bergen op. Zoom II 16.07.2016 r.


Lot Okręgowy z Bergen op Zoom III 30.07.2016 r.

Gołębie do lotu wystartowały o godz: 7.45. " Dobry Lot "

Lot Okr. nr 9/2016

W zakładce Wyniki-Okręg umieszczono lot nr 9 do MO w kat: punktowej.

Lot Okręgowy nr 2 Bergen op. Zoom II 16.07.2016 r.

Gołębie do lotu wystartowały o godz: 8.50.

Zgodnie z komunikatem nr 4 Zarządu Okręgu otwarcie zegarów o godz: 21.00.

                                            " Dobry Lot "


Lista Okręgowa nr 1 z lotu Bergen op. Zoom I 26.06.16 r.


Lot Okręgowy z Bergen op Zoom I 26.06.2016 r.

Gołębie do lotu wystartowały o godz: 7.00. Zarząd Okręgu przypomina, że otwarcie zegarów ustalono na godz: 21.00.W przypadku trudnego lotu na godz: 18.00 dnia następnego. " Dobry Lot "

Komunikat nr 4/2016 Zarządu Okręgu

Komunikat nr 4/2016 Zarządu Okręgu w sprawie organizacji lotów z maratonów.

Lot Okr. nr 1 2016 r.

W zakładce Wyniki_Okręg umieszczono lot nr 1 o Mistrzostwo Punktowe Okręgu sezon 2016.

Komunikat nr 3 Zarządu Okręgu

Komunikat nr 3 Zarządu Okręgu w sprawie zmiany Regulaminu Współzawodnictwa Lotowego na rok 2016.

Komunikat nr 2/2016 Zarządu Okręgu

Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów Okręgu PZHGP w Gorzowie Wlkp.odbędzie się dnia 20.03.2016 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnejHotelu " Gorzów " przy ul. Walczaka 20 w Gorzowie Wlkp. tel. 95 722 11 33

Komunikat nr 1/2016

Komunikat nr 1/2016 - Regulamin Współzawodnictwa Lotowego o Mistrzostwo Okręgu w lotach gołębi dorosłych i młodych w sezonie 2016.

Wystawa Okręgowa Słubice 2015 r.

W zakładce Galeria zdjęcia umieszczono zdjęcia z Wystawy Okręgowej Słubice 2015.

Bal Mistrzów Okręgu 2015 r. Wręczanie nagród

W zakładce Galeria zdjęć umieszczono zdjęcia z Balu Mistrzów Okręgu 2015 r.

Komunikat nr 10 w sprawie przewozu gołębi na Wystawę Ogólnopolską


Gołębie nagrodzone na 33 Wystawie Okręgowej


Gołębie do wystawy 2015 r.

W zakładce Wyniki - Okręg umieszczono gołębie z oddziałów kwalifikujące się do Wystawy Okręgowej 2015 r.

Wystawa Okręgowa Słubice 29 XI 2015 r.

Wystawa gołębi odbędzie się w dniu 29 listopada 2015 r w SŁUBICACH przy ul. Piłsudskiego 17 MIEJSKA HALA SPORTOWA

WYNIKI W KATEGORIACH 2015 r. Gołębie Młode

W zakładce Wyniki-Okręg umieszczono wyniki gołębi młodych sezon 2015.

Lot Okr. nr 4 Młode ( Po weryfikacji )

W zakładce Wyniki -Okręg umieszczono lot nr 4 do kat: E punktowej Młode. ( Poprawiony po weryfikacji )

WYNIKI REGIONU VI

W zakładce Wyniki Region umieszczono wyniki Regionu VI Poznań sezon 2015 r.

Komunikat nr 7/2015 Zarządu Okręgu - Weryfikacja wyników gołębi młodych

Weryfikacja wyników z lotów gołębi młodych odbędzie się w dniu 09.10.2015 r ( piątek ) o godz: 17.00 w siedzibie Zarządu Okręgu przy Al. 11 Listopada 143

Lot Okręgowy z PEINE - Młode 20.09,2015 r.


Lot Okr. nr 3 Młode

W zakładce Wyniki-Okręg umieszczono lot nr 3 do kat: E-punktowej.

Lot Okr. nr 2 Młode

W zakładce Wyniki-Okręg umieszczono lot nr 2 do Mistrzostwa Okręgu w kat E - punktowej.

Lot Okręgowy Peine 20.09.15 r.

Gołębie do lotu zostały wypuszczone o godz: 9.05.

              " Dobry Lot "

Lot Okr. nr 1 Młode

W zakładce Wyniki-Okręg umieszczono Lot Okręgowy nr 1 Młode w kategorii E  punktowej.

UWAGA ! ZMIANA GODZIN odbioru gołębi na lot PEINE 20.09.15 r.

 Harmonogram rozwozu klatek i odbioru gołębi młodych na lot PEINE w dniu 20.09.2015 r.( POPRAWIONY )

WYNIKI W KATEGORIACH 2015 r.

W zakładce Wyniki-Okręg umieszczono wyniki Okręgu w kategoriach i najlepsze lotniki Okręgu 2015 r.

Komunikat nr 6 Zarządu Okręgu w sprawie okręgowej weryfikacji

Zarząd Okręgu PZHGP w Gorzowie Wlkp. uprzejmie informuje, że okręgowa weryfikacja wyników z lotów gołębi starych odbędzie się dnia 24.08.2015 r. o godzinie 17.00 w Sali Sołectwa w Łupowie przy ul. Słowackiego.Cały Komunikat jest umieszczony w pliku obok i w zakładce Komunikaty.

Lot Okr. nr 14

W zakładce Wyniki-Okręg umieszczono lot nr 13 i 14 do Mistrzostwa Punktowego Okręgu 2015 r.

Lot Okręgowy z Bergen op Zoom IV 26.07.2015 r.

W zakładce Wyniki-Okręg i poniżej umieszczono Listę Okręgową nr 4 z lotu Bergen op. Zoom IV

Lot Okręgowy z Bergen op Zoom III 18.07.2015 r.

W zakładce Wyniki-Wyniki Okręg i poniżej umieszczono Listę Okręgową nr 3 z lotu Bergen op. Zoom III

Lot Okr. nr 10,11,12

W zakładce Wyniki-Okręg umieszczono loty nr 10, 11, i 12 do Mistrzostwa Okręgu w kategorii punktowej..

Lot Okręgowy z Bergen op Zoom II 05.07.2015 r.

W zakładce Wyniki-Okręg umieszczono Listę Okręgową nr 2 z lotu Bergen op. Zoom II

Lot Okręgowy z Bergen op Zoom IV 26.07.2015 r.

Gołębie do lotu Bergen op. Zoom IV zostały wypuszczone o godz. 6.40. " Dobry Lot "

Komunikat nr 5/2015 Zarządu Okręgu w sprawie dodatkowego lotu z Bergen op Zoom

Zarząd Okręgu PZHGP w Gorzowie Wlkp. organizuje w dniu 26 lipca 2015 r. (niedziela ) dodatkowy lot okręgowy z miejscowości Bergen op Zoom. Udział w tym locie mogą wziąć udział hodowcy z oddziałów, które dotychczas nie zrealizowały wszystkich zaplanowanych lotów w kategorii maraton.

Lot Okręgowy z Bergen op Zoom I

W zakładce Wyniki_Okręg umieszczono poprawioną Listę Okręgową nr 1 z lotu Bergen op. Zoom I

Lot Okr. 7 i 8

W zakładce Wyniki Okręg umieszczono loty nr 7 i 8 do Mistrzostwa Punktowego Okręgu.

Lot Okręgowy z Bergen op Zoom I

Na stronie Oddziału Sulęcin w zakładce Filmy umieszczono film ze startu gołębi do Lotu Okręgowego z miejscowości Bergen op Zoom I 20.06.2015 r.

Lot Okr. nr 5 i 6

W zakładce Wyniki-Okręg umieszczono loty nr 5 i 6 o Mistrzostwo Punktowe Okręgu.

Lot Okręgowy z Bergen op Zoom I

Gołębie do lotu z miejscowości Bergen op Zoom I 20.06.2015 r zostały wypuszczone o godz. 7.00

Lot Okr. nr 3 i 4

W zakładce Wyniki-Okręg umieszczono lot nr 3 i 4 do Mistrzostwa Punktowego Okręgu.

Adresy i telefony w sprawie zagubionych gołębi

W zakładce Gołębie Przybłąkane umieszczono adresy i telefony do osób w sprawie zagubionych gołębi.

Lot Okr. nr 1 i 2

W zakładce Wyniki-Okręg umieszczono 1 i 2 lot do Mistrzostwa Punktowego Okręgu.

Adresy do korespondencji

W zakładce Zarząd Okręgu umieszczono adresy korespondencyjne do Okręgu i Oddziałów

Komunikat nr 4/2015 Zarządu Okręgu

W zakładce Komunikaty umieszczono Komunikat nr 4/2015 Zarządu Okręgu w sprawie lotu okręgowego gołębi młodych.

Komunikat nr 3/2015 Zarządu Okręgu

W zakładce Komunikaty umieszczono Komunikat nr 3/2015 w sprawie lotów okręgowych z miejscowości Bergen op. Zoom

Ważne terminy

W zakładce Ważne Terminy umieszczono pliki z terminami obowiązującymi Oddziały na rok 2015.

UCHWAŁY NR 1,2,3,4

W zakładce UCHWAŁY ZARZĄDU umieszczono uchwały nr 1,2,3,4

Druki Spisów gołębi

W zakładce Formularze umieszczono druki spisów gołębi.

Komunikat nr 2/2015 Zarządu Okręgu

Komunikat lotowy Okręgu nr 2 na sezon 2015 Regulamin Współzawodnictwa Lotowego na sezon 2015.W zakładce Komunikaty umieszczono Komunikat Lotowy nr 2/2015.

Komunikat nr 1/2015 Zarządu Okręgu

Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Delegatów Okręgu PZHGP w Gorzowie Wlkp. odbędzie się dnia 29.03.2015 roku o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej hotelu "Gorzów" w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 20.

Wystawa Okręgowa Sulęcin 2014 r.

W katalogu Galeria zdjęć umieszczono zdjęcia z Wystawy Okręgowej Sulęcin 2014 r.

Komunikat nr 10 w sprawie przewozu gołębi na Wystawę Ogólnopolską

W zakładce Komunikaty umieszczono Komunikat nr 10 w sprawie organizacji przewozu gołębi na wystawę Ogólnopolską.

Komunikat nr 9 Zarządu Okręgu

W dniu 29.12.2014 r. o godz. 17.00 w Gorzowie Wlkp. odbędzie się posiedzenie Zarządu Okręgu PZHGP w Gorzowie Wlkp. Do udziału zaprasza się członków zarządu i wszystkich Prezesów Oddziałów PZHGP działających na terenie okręgu.

Bal Mistrzów Okreguu 2014 r.

W zakładce " Galeria zdjęć " umieszczono zdjęcia z Balu Mistrzów Okręgu 2014 r.

KOMUNIKAT NR 8

1.W dniu 04.12.2014 r. o godz.17.00 odbędzie się posiedzenie Zarządu Okręgu PZHGP w Gorzowie Wlkp. Do udziału w posiedzeniu zaprasza się członków zarządu i wszystkich Prezesów Oddziałów PZHGP działających na terenie okręgu. Program:
- organizacja XXXII Wystawy Okręgowej Wystawy Gołębi,
- przygotowanie jednostek organizacyjnych do wyboru nowych władz stowarzyszenia,
- struktura organizacyjna okręgu w 2015 roku.

2.W celu uatrakcyjnienia XXXII Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych w Sulęcinie do programu wprowadza się następujące punkty:
- godz. 10.30 sala widowiskowa - Dr hab. Andrzej Dybus. Temat wykładu: Możliwość praktycznego wykorzystania analiz DNA w hodowli gołębi pocztowych.
- godz. 8.00 - 14.00 punkty handlowe - lekarz weterynarii Zbigniew Jarosławski z Gryfina udzielać będzie porad dotyczących zdrowia i pielęgnacji gołębi oraz wykonywać podstawowe badania dostarczonych gołębi.
- godz. 13.00 - spotkanie Zarządu Okręgu z Prezesami Oddziałów.

Komunikat nr 7

W zakładce Komunikaty umieszczono Komunikat o Wystawie Okręgowej 2014 r.

Komunikat o Wystawie Ogólnopolskiej

W zakładce Komunikaty umieszczono Komunikat o Wystawie Ogólnopolskiej za 2014 r.

Bal Mistrzów Regionu 2014 r.

W zakładce Galeria Zdjęć umieszczono zdjęcia z Balu Mistrzów Regionu VI Poznań 2014 r.

Komunikat nr 6

W zakładce KOMUNIKATY umieszczono komunikat dotyczący BALU MISTRZÓW OKRĘGU Sezon 2014.

W zakładce Wyniki Region umieszczono wyniki Regionu VI Poznań

W ZAKŁADCE Wyniki-Okręg dodano WYNIKI W KATEGORIACH i NAJLEPSZE LOTNIKI OKRĘGU.

Nowa strona Okręgu Gorzów Wlkp.

Witamy serdecznie na nowej stronie internetowej Okręgu Gorzów Wielkopolski. W związku z zaistniałą sytuacją zmienił się także adres strony okręgowej. Oto on:

gorzow.okregpzhgp.pl

W najbliższym czasie strona będzie uzupełniana niezbędnymi informacjami. Wszystkich hodowców naszego Okręgu prosimy o wyrozumiałość.

Zobacz starsze wpisy w Archiwum

Oficjalna
strona internetowa:

Okręg
Gorzów Wlkp.

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych

Kontakt - Okręg

Mirosław Bajserowicz

Plac Słoneczny 5/7
66-400 Gorzów Wlkp.

+48 604 094 766
mbajserowicz@wp.pl

Dane do faktur

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
Okręg Gorzów Wlkp.

Wawrów 90 B
66-431 Santok

NIP: 5992910646
KRS: 0000231458
REGON: 080013240

Numer konta bankowego PKO BP:
46 1020 1967 0000 8402 0003 6590

Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 276001

Tłumaczenie

O stronie

Strona internetowa utworzona przez: Stanisław Górski, tel. +48 782 647 937